Velkommen

Optimeret anvendelse af CAD-modeller er et projekt under den jysk-fynske IT-korridor, og projektet koordineres af Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab.

Projektet er startet 1. maj 2004 og afsluttes 1. november 2005.Danske produktionsvirksomheder har allerede CAD/3D-modeller af deres produkter, da disse modeller bruges som grundlag for produktionen.
Med den viden og teknologi, der er til rådighed i dag, kan vi betragte disse 3D/CAD-modeller som en ressource med langt flere og bredere anvendelsesmuligheder.

Det gælder især inden for områderne:

-   Markedsføring
-   Undervisning/formidling
-   Manualer
-   Produktudvikling
-   Servicering af kunder

At udnytte dette potentiale kræver, at der samles erfaringer og demonstreres muligheder for danske virksomheder, således at der foreligger et vidensgrundlag, som kan udnyttes bredt i Danmark.

Det er dette videns- og erfaringsgrundlag, vi skaber gennem projektet.

Sidste nyt

Evaluering af den jysk-fynske IT-korridor
(12.10.05)


Netbaseret underleverandør
(12.10.05)


Open Source bud på generelt 3D/CAD-format
(12.10.05)


Casebeskrivelser nu tilgængelige som PDF
(12.10.05)


Artikler om 3D-teknologier
(12.10.05)